Egzemplarz archiwalny projektu domu - pełen projekt architektoniczno - budowlany budynku domu, nie mogący służyć do uzyskania pozwolenia na budowę.

Gdy wszystkie cztery egzemplarze złożymy w urzędzie cały czas mamy wgląd w dokumentację, co ułatwia organizację procesu budowlanego, dokonywanie ustaleń z wykonawcami, planowanie zakupów materiałów, czy przygotowanie projektu wnętrz.

Archiwalny egzemplarz nie może służyć do celów urzędowych.

    Uwaga: Dodatkowy egzemplarz można nabyć jedynie łącznie z kompletem dokumentacji lub jako dodatkowy egzemplarz do już zakupionego kompletu.

200