/
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

1. Sklep internetowy Alexanderstudio.pl, działający pod adresem: www.alexanderstudio.pl, prowadzony jest przez Alexanderstudio.pl Dominik Łukawski z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Ogrodowa 2c; NIP: 898-156-85-65, REGON: 390589134;
2. Sklep internetowy Alexanderstudio.pl prowadzi sprzedaż projektów domów jednorodzinnych zamieszczonych na witrynie www.alexanderstudio.pl za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym Alexanderstudio.pl realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Zawartość sklepu internetowego Alexanderstudio.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego projektu domu.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Alexanderstudio.pl są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny projektów zawierają koszt transportu projektu domu do odbiorcy końcowego.
6. Cena podana przy każdym projekcie domu jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep Alexanderstudio.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów domów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych projektów domów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
7. Alexandestudio.pl zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena projektu domu będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
8. Alexandestudio.pl zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji niektórych projektów domów zawartych w ofercie sklepu. Szczegóły promocji będą objaśniane w momencie jej przeprowadzania. Promocje nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami.
9. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT oraz wymaganą przepisami dokumentację w tym pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy ( dotyczy konsumentów). Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.
10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:
• kontakt telefoniczny: +48 600 693 294 lub 606 620 453
• wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres: studio @alexanderstudio.pl
11. Konsument, który zawarł umowę kupna na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1), w terminie 14 dni kalendarzowych.
Zwrotowi lub wymianie podlegają tylko i wyłącznie projekty gotowe. Projekty wykonane na specjalne zamówienie (np. z indywidualnie wprowadzonymi zmianami) nie podlegają zwrotowi ani wymianie (podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141,poz. 1176 z późn. zm.)
W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe.

12. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu www. alexanderstudio.pl i przesłanie go do sklepu alexanderstudio.pl. Poprawnie złożone zamówienie definiują następujące kwestie:
• dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
• co najmniej jedną pozycję określonego projektu domu wraz z ceną
• sposób płatności
Zamówienie można również złożyć telefonicznie pod numerem tel. +48 600 693 294 lub 606 620 453. Projekt można również zakupić i odebrać w siedzibie firmy w Bielanach Wrocławskich w godzinach od 9.00 do 17.00
13. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym zwłaszcza numeru telefonu.
14. Sprzedawca w ciągu 24 godzin w dni robocze potwierdzi przyjęcie zamówienia ze strony internetowej telefonicznie lub pocztą elektroniczną i uzgodni szczegóły dostawy.
15. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem Alexanderstudio.pl stoi po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
16. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i warunków dostawy projektu domu oraz pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy.
17. Należności za zamówione projekty domów regulowane są przy odbiorze – pobranie, w formie przedpłaty przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu przelewy24.pl
18. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto:
Alexanderstudio.pl Dominik Łukawski
mBank
nr rachunku: 03 1140 2004 0000 3602 5563 1196
19. W tytule polecenia przelewu należy podać nr zamówienia (otrzymywany po złożeniu zamówienia drogą mailową).
20. Dokonując płatności za pomocą systemu dotpay.pl należy zapoznać się z regulaminem serwisu https://www.przelewy24.pl/
21. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto alexanderstudio.pl.
22. Na czas dostarczenia zamówionego projektu domu składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Klient ma prawo odebrać projekt domu osobiście w siedzibie firmy w Bielanach Wrocławskich.
23. Realizacja zamówienia następuje bezzwłocznie jeszcze tego samego dnia od momentu potwierdzenia zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie alexanderstudio.pl (w przypadku przedpłaty w formie przelewu).

24. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
25. Zamówione projekty domów są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
26. Projekt domu wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
27. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.
28. Typowy czas dostarczenia przesyłki wynosi od 2 do 3 dni roboczych. W szczególnych wypadkach (np. jeśli chodzi o nowe projekty wprowadzane do oferty Alexanderstudio.pl lub projekty aktualizowane), termin dostarczenia przesyłki może być dłuższy, o czym Alexanderstudio.pl ma obowiązek poinformować. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy Alexanderstudio.pl jest dzień przekazania przesyłki przez firmę kurierską.
29. Koszty dostawy zakupionego projektu pokrywa Sprzedawca. Jeśli zakup projektu wiąże się z zakupem materiałów dodatkowych zmieniających gabaryty przesyłki i tym samym jej cenę dodatkowym kosztem przesyłki może zostać obarczony Kupujący, po uprzednim poinformowaniu przez Sprzedawcę. Koszty dostawy wymienianego projektu pokrywa Sprzedawca w ramach opłaty manipulacyjnej.
30. Kupującemu przysługuje możliwość zwrotu zakupionego projektu na następujących warunkach:
a) Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, z pełnym zwrotem kosztów projektu lub kosztorysu do projektu, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie14 dni kalendarzowych od dnia wydania projektu.
b) Wysyłka zwracanego projektu odbywa się na koszt Kupującego.
c) Zwrot należnych kosztów – ceny projektu – dokonywany jest dopiero po otrzymaniu projektu przez Alexandestudio.pl.
d) Zwracany projekt musi być w stanie nienaruszonym, czyli bez żadnych wpisów, pieczątek, skreśleń, rozszycia, itp.
e) W przypadku zwrotu jednego z projektów, które zostały zakupione z rabatem przyznanym z racji zamówienia więcej niż jednego projektu – wówczas zwracana kwota pieniędzy pomniejszana jest o całą wysokość rabatu przyznanego z tytułu tego zamówienia. Rabaty wynikające z uczestnictwa w innych typach promocji Alexandestudio.pl podlegają zwrotowi wg zasad opisanych w regulaminach tych promocji.
f) Zwrot projektu może nastąpić tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży (faktury)
g) Zwrotowi nie podlegają projekty indywidualne i gotowe projekty zmieniane indywidualnie na życzenie Kupującego.
h) Projekty zakupione za pośrednictwem Przedstawicieli Alexanderstudio.pl należy zwracać bezpośrednio u Przedstawicieli Alexanderstudio.pl.
i) Projekty zakupione w Alexanderstudio.pl należy zwracać do Biura Projektowego alexanderstudio.pl.
Zwracane projekty należy wysyłać na adres:
alexanderstudio.pl Dominik Łukawski
55-040 Bielany Wrocławskie
ul. Ogrodowa 2c
31. Kupującemu przysługuje możliwość wymiany zakupionego projektu na następujących zasadach:
a) Istnieje możliwość tylko jednokrotnej wymiany projektu na inny z oferty Alexanderstudio.pl w ciągu 12 miesięcy od daty jego zakupu. Warunkiem wymiany jest przesłanie kompletnego projektu (3+3 egzemplarze).
b) Wymiana projektu w ciągu 14 dni kalendarzowych traktowana jest jako zwrot (zasady zwrotów opisane powyżej), nie podlega kosztom manipulacyjnym, a poniesiony koszt – cena zwracanego kompletnego i nienaruszonego (bez wpisów, skreśleń, pieczątek, rozszywania, itp.) projektu – zaliczana jest na poczet nowego projektu wg aktualnego cennika alexanderstudio.pl.
c) Po 14 dniach kalendarzowych od daty zakupu, w okresie 12 miesięcy wymiana kompletnego projektu (3+3 egzemplarze) na inny z oferty alexanderstudio.pl wiąże się z opłatą manipulacyjną równą 350 zł brutto.
d) Wartość nowego kompletnego projektu, na który poprzedni projekt jest wymieniany, wyliczana jest na podstawie aktualnego cennika alexanderstudio.pl.
e) Jeśli wystąpi różnica w cenie wymienianych projektów (np. wymiana projektu z tańszego na droższy), Kupujący dopłaca różnicę wg aktualnego cennika alexanderstudio.pl, przy czym za cenę projektu wymienianego przyjmuje się cenę, za którą Klient kupił uprzednio projekt. Oznacza to, że rabat udzielony na zakup wymienianego projektu obniża wartość kwoty zaliczanej na poczet zakupu nowego projektu.
f) W przypadku wymiany projektu z droższego na tańszy alexanderstudio.pl nie zwraca różnicy w cenie.
g) Jeżeli wymieniany projekt jest niekompletny – na poczet pokrycia ceny nowego projektu (wg aktualnego cennika alexanderstudio.pl) zaliczana jest taka część ceny wymienianego projektu (za cenę projektu wymienianego przyjmuje się cenę, za którą Klient kupił uprzednio projekt), jaka cześć projektu jest zwracana. (na przykład jeśli Klient zwraca 2 egzemplarze wcześniej zakupionego projektu to na poczet nowego projektu zaliczona zostaje połowa ceny wymienianego projektu).
h) Wymiany projektów zakupionych za pośrednictwem Przedstawicieli alexanderstudio.pl należy dokonywać u Przedstawicieli alexanderstudio.pl.
32. W przypadku zakupu kolejnego projektu z oferty Biura Projektowego alexanderstudio.pl istnieje możliwość otrzymania 20% rabatu na projekt. Dotyczy tylko klientów indywidualnych.
33. W przypadku wad, niekompletności projektu domu postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, niedokonywanej za pośrednictwem witryny WWW.
34. W przypadku, jeżeli Klient nie otrzyma zamówionego projektu uprawniony jest do wniesienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym miał otrzymać projekt, na poniższy adres e-mail studio@alexanderstudio.pl lub telefonicznie
pod numerem +48 600693294 lub 606620453 alexanderstudio.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną przez Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

35. W przypadku uszkodzenia, zagubienia projektu lub jego części, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych (1 lub więcej), oryginalnych egzemplarzy projektu – ich cena równa się wielokrotności (w zależności od liczby zamawianych dodatkowych egzemplarzy) 1/3 ceny wybranego całego projektu.
36. Ilość projektów domów oferowanych w ramach sklepu alexanderstudio.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
37. Oferta sklepu alexanderstudio.pl jest ważna tylko na terenie Polski.
38. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
39. Umowa sprzedaży projektów domów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
40. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi projektami domów są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana – po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność alexanderstudio.pl i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.
41. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep alexanderstudio.pl z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www. alexanderstudio.pl w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
42. Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 09.04.2018 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Miejscowość Data
…………………………………………………………………
Dane klienta (imię i nazwisko, adres, telefon)
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………….

alexanderstudio.pl Dominik Łukawski
ul. Ogrodowa 2c
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 898-156-85-65
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

odstępuję od umowy zawartej dnia…………………………………… w……………………………………

Proszę o zwrot kwoty……………………………..zł (słownie:………………………………………………………………………………………)

Na rachunek bankowy……………………………………………………………………………………………………………………………

Zwracam w stanie niezmienionym projekt domu: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Otrzymany dnia…………………………………………………………

Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Produkt należy zwrócić wraz z paragonem (kopią faktury VAT).
Zwracane projekty należy wysyłać na adres:
alexanderstudio.pl Dominik Łukawski
ul. Ogrodowa 2c
55-040 Bielany Wrocławskie
Wszelkie roszczenia względem Biura Projektowego alexanderstudio.pl mogą wysuwać jedynie osoby, które zakupiły projekt domu w Biurze Projektowym Alexanderstudio.pl lub u autoryzowanego przedstawiciela handlowego pracowni i widnieją na fakturze VAT.