Dodatkowy egzemplarz projektu domu - pełen projekt architektoniczno - budowlany budynku domu, służący do uzyskania pozwolenia na budowę.

Poza czterema egzemplarzami projektu, sprzedawanymi jako komplet, w ilości niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, sugerujemy nabycie dodatkowego piątego egzemplarza.

Gdy wszystkie cztery egzemplarze złożymy w urzędzie cały czas mamy wgląd w dokumentację, co ułatwia organizację procesu budowlanego, dokonywanie ustaleń z wykonawcami, planowanie zakupów materiałów, czy przygotowanie projektu wnętrz.

Możliwe jest nabycie tylko jednego egzemplarza na jeden komplet dokumentacji.

Dodatkowy egzemplarz może służyć do celów urzędowych.

 

Uwaga: Dodatkowy egzemplarz można nabyć jedynie łącznie z kompletem dokumentacji lub jako dodatkowy egzemplarz do już zakupionego kompletu.

350