Koszyk

Brak produktów w koszyku.
/
/
Dlaczego nie warto zmieniać produktów wpisanych w projekt?

Baza wiedzy

Dlaczego nie warto zmieniać produktów wpisanych w projekt?

Wybierając projekt swojego przyszłego domu inwestor często skupia się jedynie na kwestii wizualnej, powierzchni użytkowej oraz układzie pomieszczeń, a co za tym idzie na funkcjonalności obiektu. Niestety często nie zwraca uwagi na kwestie techniczne, a także na bardzo istotną w naszej strefie klimatycznej efektywność energetyczną budynku, przez którą rozumiemy zapewnienie komfortu użytkowania budynku oraz odpowiedniego mikroklimatu wnętrz, przy możliwie jak najniższym zużyciu energii. Czym wyższa efektywność energetyczna budynku, tym mniejsze będą koszty energii, a z biegiem lat większe oszczędności pieniędzy.

Na efektywność energetyczną budynku ma wpływ wiele czynników, w tym izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych oraz sprawność zastosowanych urządzeń i instalacji. Minimalne wymagania dotyczące zapotrzebowania na energię oraz izolacyjności cieplnej przegród zostały zawarte
w przepisach budowlanych. Zarówno nowo projektowane budynki, jak i te podlegające przebudowie zawsze powinny być projektowane i wznoszone przy spełnieniu wymagań z przepisów budowlanych. Za spełnienie minimalnych parametrów izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych odpowiada projektant na etapie sporządzania projektu, a na etapie budowy – kierownik budowy.

Sporządzając projekt budowlany, projektanci starannie dobierają optymalne rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe, opierając się na doświadczeniu i zaawansowanej wiedzy w tym zakresie. Przy doborze rozwiązań i materiałów  kierują się względami technicznymi, estetycznymi
i ekonomicznymi, uwzględniając wymagania cieplne i akustyczne stawiane budynkom. W opisie technicznym i na rysunkach projektowych wpisywane są materiały budowlane poszczególnych producentów. Materiały te charakteryzują się konkretnymi parametrami i właściwościami, które gwarantują największy komfort użytkownika – ciepło, ciszę i bezpieczeństwo

Rezygnacja z zaproponowanych przez projektantów rozwiązań materiałowych i zamiana proponowanych produktów na inne może skutkować pogorszeniem jakości, a także nie spełnieniem wymagań z przepisów budowlanych. Przykładowo, gdy do zaizolowania dachu skośnego zostanie zastosowana wełna mineralna o gorszych parametrach cieplnych, może okazać się, że budynek nie będzie zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Jednocześnie, aby zapewnić komfort cieplny w takim budynku, wzrosną koszty energii za jego ogrzewanie. Stosując folię paroizolacyjną oraz membranę dachową o innych parametrach i właściwościach niż ta wpisana w projekt, może dojść do zawilgocenia przegrody. Przyczynia się ono do pogorszenia mikroklimatu w pomieszczeniach, a także może skutkować pojawieniem się grzybów i pleśni. W konsekwencji zastosowania nieodpowiedniej paroizolacji może okazać się, że konieczna będzie wymiana nie tylko folii, ale także wełny mineralnej, czy innych materiałów, które uległy zniszczeniu. Dlatego tak istotna jest realizacja budowy, przy wykorzystaniu materiałów budowlanych wpisanych w projekt albo świadoma zamiana na materiały o parametrach dorównujących projektowanym.

Zobacz również